Szkolenia BHP i w zakresie ochrony przeciwpożarowej

        Oferujemy Państwu szkolenia dla firm i instytucji zgodnie z wymaganiami stawianymi pracodawcom w zakładach pracy. Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą, posiadającą uprawnienia specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Szkolimy profesjonalnie, w miłej atmosferze i przystępnych cenach.

        Szkolenia BHP - Oferujemy następujące szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:
• Szkolenia wstępne dla nowozatrudnionych pracowników;
• Szkolenia okresowe dla:
- pracodawców i osób kierujących pracownikami,
- pracowników inżynieryjno - technicznych,
- pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno - biurowych,
- pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
- pracowników służby bhp.

        Szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej

        Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników wyznaczonych do realizacji zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Tematyka szkolenia obejmuje m. in. przepisy o ochronie ppoż., ogólne wiadomości o pożarach, postępowanie na wypadek pożaru, obsługę sprzętu gaśniczego, ewakuację ludzi i mienia na wypadek powstania pożaru.